Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Oferta

 

Firma Atmotest - Ryszard Giesa oferuje usługi w zakresie inżynierii środowiska:

 • pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, (pył ogółem, dwutlenek siarki, (SO2), suma tlenków azotu, (NOx), w przeliczeniu na dwutlenek azotu, (NO2), tlenek węgla, (CO), dwutlenek węgla, (CO2); z kotłów wodnych i parowych,
 • pomiarów emisji związków z grupy alkoholi, eterów, estrów, ketonów,
 • pomiarów lotnych związków organicznych, (LZO), w tym także całkowitego węgla organicznego, (TOC),
 • pomiarów emisji związków węglowodorowych i ich pochodnych, pochodzących z instalacji technologicznych, (malarni i kabin lakierniczych),
 • pomiarów gazów odlotowych o parametrach zbliżonych do powietrza i ich przygotowanie do analizy metodą chromatografii cieczowej, chromatografii gazowej z detekcją płomieniową, (GC - FID) oraz chromatografii gazowej z detekcją masową, (GC - FID MAS),
 • pomiarów skuteczności działania urządzeń oczyszczających, (odpylaczy, złóż węgla aktywnego, instalacji odsiarczania oraz instalacji odazotowywania spalin)
 • wyznaczanie pomiarowych, (rzeczywistych), wskaźników opłatowych do obliczania wielkości opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza,
 • wykonawstwo normowych króćców pomiarowych zgodnie z normą PN - Z - 04030 - 7:1994


 • Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
            

Aktualności
Uczciwość wobec klienta
Z dniem 27.02.2013 Firma ATMOTEST - Ryszard Giesa uzyskała CERTYFIKAT UCZCIWOŚCI

 
Podstrony:  1  2 
 

 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.